Jaké jsou výhody optimalizátorů výkonu a proč jsou potřebné?

Při instalaci solárních panelů se panely spojují do skupin nebo polí. V případě střešních a vestavěných panelů bývá v jedné skupině 12-20 solárních panelů. Sníží-li se produktivita jednoho z těchto panelů (stíny stromů a mraků, prach, ptačí trus, poruchy FV komponent a další faktory), pak klesá produktivita celé skupiny. Vadné nebo zastíněné panely mohou produkovat o 15 až 25 procent méně sluneční energie než jiné panely a v některých případech až o 50 procent méně. Pomocí optimalizátorů lze každý panel zařadit do samostatné skupiny a cílem je zajistit, aby produktivita každého solárního panelu byla co nejvyšší.

Je důležité poznamenat, že optimalizátory mohou také hrát roli při zajišťování elektrické bezpečnosti. SolarEdge jako jeden z prvních přišel na trh s optimalizátory a jejich funkce SafeDC zajišťuje automatické snížení vysokého stejnosměrného napětí modulů na bezpečnou úroveň při vypnutí střídače nebo síťového napájení a zajišťuje tak maximální bezpečnost. Optimalizátory umožňují včasnou detekci potenciálních problémů a poruch solárních panelů.

Potřebuji optimalizátory?
Optimalizátory celý systém prodražují, ale jsou chvíle, kdy bez nich nelze účinnou solární elektrárnu postavit. Pokud na vaší střeše není žádný stín a panely jsou pouze na jedné straně střechy, nemusí vám optimalizátory výkonu přinést velké výhody. Zvažte použití optimalizátorů, pokud:

– solární panely jsou instalovány na několika stranách střechy a pod různými úhly,
– panely jsou v určitých časech částečně nebo zcela zastíněné,
– na střechu se může dostat listí, větvičky nebo prach,
– kombinujete solární panely s různými příkony.
– Pokud žijete v blízkosti polí, na okraji lesa nebo pokud jsou na zahradě vaší nebo sousedovy vysoké stromy, přidání optimalizátorů do vaší solární stanice je pravděpodobně chytrý krok.

  • Napsat komentář